Home

Welkom

Deze site is bedoeld voor informatie over hoe te handelen bij een circulatiestilstand/hartstilstand en vooral gericht op ICD/Pacemaker dragers. Ik ben zelf ICD drager omdat ik het Brugada syndroom heb. Ik ben zelf ook hulpverlener en ik merk dat er steeds meer mensen kunnen reanimeren maar geen idee hebben wat een ICD is en hoe ze moeten handelen als iemand met een ICD onwel wordt. De meest voorkomende vragen worden op deze site geplaatst. De meeste informatie komt van andere websites en die zullen worden vermeld onder aan de pagina zodat u daar terecht kunt voor verdere informatie ook deel ik mijn eigen ervaringen. Zelf heb ik geen medische achtergrond! Voor vragen of tips kunt u gebruik maken van het contactformulier.

De site is actief sinds 13-01-2018 dus meer informatie volgt.

 

Een circulatiestilstand

Een circulatiestilstand is een acuut optredende stilstand van de bloedsomloop, waarbij meestal het hart geen bloed meer rondpompt. Indien niet snel wordt ingegrepen zal op zeer korte termijn de klinische dood intreden. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 130.000 mensen, waarvan ongeveer 15.000 aan de gevolgen van een circulatiestilstand. Uiteraard komt bij iedereen die overlijdt de circulatie tot stilstand omdat het hart om wat voor reden dan ook niet langer klopt. Wanneer we spreken over een circulatiestilstand hebben we het echter over de situatie waarin de bloedsomloop stil komt te liggen als gevolg van een acuut optredende stoornis in de circulatie die uiteindelijk een hartstilstand tot gevolg heeft.

Er zijn vele oorzaken van een acute circulatiestilstand, waarvan een deel direct in het hart gelegen is, maar ook vele oorzaken buiten het hart zijn aan te wijzen.

De meest voorkomende oorzaak van een circulatiestilstand is een hartritmestoornis, zoals kamerfibrilleren dat soms optreedt na een hartinfarct. Het hart trekt dan snel en onsamenhangend samen waardoor er geen bloed meer uit het hart gepompt wordt. Daarnaast kan een circulatiestilstand optreden als gevolg van zuurstoftekort in het lichaam, zoals bij de verschillende typen shock.

Bron:http://www.eerstehulpwiki.nl