Rijbewijzen

Autorijden met een ICD in het kort (laatste update januari 2018)

– Alleen mogelijk met een geschiktheidsverklaring van de cardioloog
– Alleen mogelijk met ‘gecodeerd’ rijbewijs A, A1, A2, B, B+, B+E, T
– Code 100: alleen privégebruik
– Code 101: beperkt beroepsmatig gebruik met uitzondering van personenvervoer en het onder

toezicht besturen van derden
– Alle andere rijbewijzen( bijvoorbeeld vrachtwagen- of buschauffeur) uitgesloten

Wettelijke wachttijden

Na implantatie ICD voor primaire preventie   2 weken. Pas daarna kan een nieuw rijbewijs aangevraagd worden
Na implantatie voor secundaire preventie 2 maanden. Pas daarna kan een nieuw rijbewijs aangevraagd worden
Na terechte shock 2 maanden, mits toestemming behandelend cardioloog
Na onterechte shock Ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing

van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie.
Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog

Na vervanging ICD én vervanging of
bijplaatsing 
van één of meer draden
Na genezing van de wond en in overleg met de behandeld cardioloog. Die bepaalt of herkeuring nodig is. Zo ja: lees verder
Na vervanging of bijplaatsing
van één of meer draden
Na genezing van de wond en in overleg met de behandelend cardioloog. Die bepaalt of herkeuring nodig is. Zo ja, lees verder
Na vervanging ICD door S-ICD Na genezing van de wond en in overleg met de behandelend cardioloog.

 

             


 

(Regeling eisen geschiktheid 2000, artikel 6.7.4: Staatscourant 99 [23 mei 2000], pagina 10 e.v.; gewijzigd: Staatscourant 106 [8 juni 2004], pagina 13 e.v. en 1 januari 2018)

Opmerkingen:

1.Om te allen tijde juridisch volledig gedekt te zijn, adviseert de STIN ICD-dragers zich strikt te houden aan deze regelgeving.

2.Wettelijke wachttijd na implantatie twee maanden betekent jammer genoeg niet dat u meteen daarna ook meteen weer auto mag rijden. In de praktijk duurt die periode namelijk enkele weken langer omdat uw behandelend cardioloog pas na die twee maanden de geschiktheidsverklaring kan verstrekken waarmee u een nieuw geldig rijbewijs voor ICD-dragers kunt aanvragen. Rijdt u in die periode toch met uw oude rijbewijs, dan is dat voor eigen verantwoording.


Autorijden met een pacemaker 

Rijbewijzen groep 2 (C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E)
Voor het verkrijgen van een rijbewijs van groep 2 is voor een pacemakerdrager, behalve de Eigen verklaring met een keuringsrapport van een onafhankelijke arts, altijd een specialistisch rapport van de behandelend cardioloog vereist. Daarvoor kunt u gebruik maken van het CBR-formulier ‘Medische Keuring Algemeen’. Klik hier om dit formulier te downloaden (daarvoor hebt u Adobe Reader nodig).
De geldigheid van het rijbewijs is maximaal vijf jaar.

 

Bron: www.stin.nl